رومیزی

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

اسپکتروم آنالایزر GPS-SA3032TG

GPS-SA3032TG Spectrum Analyser

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ دیجیتال +GPS-1072B

GPS-1072B+ Digital Storage Oscilloscope

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ دیجیتال GPS-1102B

GPS-1102B+ Digital Storage Oscilloscope

تماس بگیرید

اسید سنج PH/ORP/MV/Temp پرینتر دار رومیزی AZ-86552

AZ-8601 PH/ORP/MV/Temp Meter

تماس بگیرید

اسیلوسکوب 200مگاهرتز GPS-1202X

GPS-1202X 7″ TFT LCD, 200MHz Digital Phosphor Oscilloscope with built-in serial bus decoder

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ چهارکانال 100مگاهرتز GPS-1104C

GPS-1104C 7″ TFT LCD, 100MHz Digital Storage Oscilloscope, 4 Channels

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ چهارکانال 200مگاهرتز GPS-1204C

GPS-1204C 7″ TFT LCD, 200MHz Digital Storage Oscilloscope, 4 Channels

تماس بگیرید

اسیلوسکوپ چهارکانال 300مگاهرتز GPS-1304C

GPS-1304C 7″ TFT LCD, 300MHz Digital Storage Oscilloscope, 4 Channels

تماس بگیرید

جعبه مقاومت رومیزی lutron RBOX-408

Resistance decase box Lutron CBOX-408

تماس بگیرید

کنداکتیوی متر رومیزی AZ-86503

AZ-86503 Bench Top Water Quality Meter – Conductivity

تماس بگیرید

مولتی متر True RMS رومیزی GPS-8055C

GPS-8055C High precision 5.5 Digit benchtop multimeter

تماس بگیرید

مولتی متر رومیزی آزمایشگاهی AZ-86502 PH/MV/ORP/Temp

AZ-86502 Bench Top Water Quality Meter – pH/ORP

تماس بگیرید

مولتی متر رومیزی آزمایشگاهی AZ-86505 PH/MV/ORP/Temp/Cond/TDS/Salt

AZ-86505 Bench Top Water Quality Meter – pH/ORP/Cond./TDS/Salinity

تماس بگیرید

مولتی متر رومیزی آزمایشگاهی AZ-86555 PH/Con/MV/ORP/Temp/TDS/Salt

AZ-86555 Bench Top Water Quality Meter w/ printer – pH/ORP/Cond./TDS/Salinity

تماس بگیرید

میکرو اهم متر رومیزی GPS-8815D

GPS-8815D Ultra-high precision

تماس بگیرید

میگر هایپات دیجیتال GPS-5110AD

GPS-5110AD AC/DC Withstanding Tester

تماس بگیرید