بادسنج پروانه ای 9 کالا یافت شد

نمایش یک نتیجه

مرتب سازی پیش فرض

بادسنج ، فشارسنج ، دما و رطوبت سنج قلمیLUTRON ABH-4225

VANE ANEMOMETER/BAROMETER/HUMIDITY/TEMP. METER Lutron ABH-4225

تماس بگیرید

بادسنج سنسور مجزا lutron AM-4200

ANEMOMETER Lutron AM-4200

تماس بگیرید

دما و سرعت سنج باد با سنسور پروانه ای فلزی Lutron AM-4206M

ANEMOMETER, metal vane + air flow Lutron AM-4206M

تماس بگیرید

سرعت سنج باد با پروانه فلزی Lutron YK-80AM

Metal vane Anemometer Lutron YK-80AM

تماس بگیرید

سرعت سنج باد سنسور سرخود lutron LM-81AM

ANEMOMETER Lutron LM-81AM

تماس بگیرید

فلومتر باد/دما/رطوبت واقعی/حجم هوا/نقطه شبنم/دمای تر AZ-8911

AZ-8911 Anemometer/Temp/Humidity/Wet Bulb/Dew Point/Volume

تماس بگیرید

فلومتر بادسنج با پراپ پروانه ای فلزی دیتالاگر Lutron YK-2005AM

ANEMOMETER, Real time data logger + air flow Lutron YK-2005AM

تماس بگیرید

فلومتر و ترمو بادسنج Lutron AM-4206

ANEMOMETER, air flow + air velocity Lutron AM-4206

تماس بگیرید